Sağlıklı Çalışan Bir Vücut İçin Detox

Son yıllarda detoks terimini çok sık duymaya başladık.


ORGAN TEMİZLENMESİ
Karaciğer: Siroz, normal karaciğer dokusunun tahrip olmasıdır. Karaciğer, daralmış ve fibröz doku ile dolu hale gelir. İşlevi zayıflar ve karaciğer boyunca kan akışı sınırlanır. Sonuç olarak, karaciğer nakli gerekebilir. Doğru şekilde çalışan bir karaciğer, kanı süzmek, safrayı salgılamak ve şekerleri glukajone dönüştürmek dahil olmak üzere vücut için pek çok önemli görevlere sahiptir. Karaciğer, detoksifikasyon ya da yabancı madde veya toksinlerden kurtulma konusunda vücudun en önemli organlarından biridir. Çalışmalar göstermiştir ki; metionin eksikliği, kendi içinde, karsinojen varlığı olmaksızın, karaciğer kanserine neden olabilir, ve aynı zamanda metionin eksikliği,bir ağır metalin toksik etki yaratmasına da izin verebilir.

Kolon: Kolon büyük bağırsağın bir parçasıdır. Küçük bağırsağın sonundan, rektuma kadar uzanır ve çeşitli parçalardan oluşur.Kolonun fonksiyonu, katı materyali anüse doğru hareket ettirmek ve küçük bağırsak boyunca geçen yoldan sonra kalan tuz ve suyu emmektir. Kolon, vücudunuzun kanalizasyonudur. Eğer temizlenmezse, kafadan ayağa kadar atıklar, dışarı çıkamaz. Bazı tahminlere göre, yaklaşık 70 milyon Amerikalı, bağırsak problemleri çekmektedir. İstatistikler, problemleri sadece bir tıp doktoruna danışmaya neden olacak kadar şiddetli olanları kapsamaktadır. Vücut dokuları, kolon çalışmadığı sürece atıkları elimine edemez. Vücut sistemleri bağlantılıdır. Kolon temizlendiğinde, vücut her yerden atıkları çekmeye başlar, çünkü bunu yapabilir. Kolondan atıklar sızabilir ve diğer organları kirletebilir. Diğer organlar, doğal yöntemlerle – sadece kısmi sonuçlar ile – tedavi edilebilirler, çünkü bu organlar, kolondan gelen zehirler tarafından tekrar en fekte olmaya ya da rahatsız edilmeye devam ederler. Etkilenen kolon, fekal (dışkıya ait) maddeler içeren, kolonun duvarındaki fıtıklar ya da cepler olan divertikülozisi meydana getirir. Eğer orada yeterince uzun kalırsa, vücudunuza sızar ve oto-intoksikasyon denilen duruma yol açar. Bu divertikül, kolonoskopi ile genellikle içten tespit edilemez, ancak dışında göremeyeceğiniz yerde tespit edilebilir. Bağırsak cepleri iltihap, kan ve fekal maddeleri yeniden kan dolaşımına sızdırır.
Vücut toksik olduğu zaman, hücreler kan dolaşımından besin maddelerini alamazlar çünkü hücreleri çevreleyen interstisyel (doku içi) sıvı, yavaş lenfatiklerden gelen atıkları tıkar. Bu dahili zehirlenme, aynı zamanda mental depresyon ve hastalıklı düşüncelere neden olur. Bu tehlikeli bir döngüdür – bir durum diğerini besler, tıpkı bir köpeğin kuyruğunu kovalaması gibi. Çoğu insan, kolonlarını temizletmek yerine, kokularını kapamak için tütsü, air wick (oda kokuları), koltukaltı deodorantları, ayak pudrası, gargara, diş macunu, nefes tazeleyiciler, parfümlü spreyler ve kolonyalar kullanırlar, çünkü etkilenmiş fekal madde ile doludurlar. Eğer kolon temizletilmezse, diğer organlar kendi atıklarını temizleyemezler. Eğer bir kişi bağırsaklarını temizletmezse, arterlerindeki rahatsızlığı giderse bile – vücuda tekrar geri dönecektir. Yeniden absorbe edeceklerdir. Kolonu temizlemedikleri sürece, güçlü sağlıklarını asla yeniden elde edemezler.

Böbrekler: Böbreğin temel görevi, ekstra hücresel niceliğin hacmini ve kompozisyonunu korumaktır. Bu, değişen bir dış çevreye ve değişen girdiye rağmen yapılmalıdır. Bu görevin bir parçası – fakat sadece bir parçası – hücrelerin daha fazla parçalayamadığı metabolizma ürünü atıklarını vücuttan uzaklaştırmaktır. Yani böbreğin temel fonksiyonu, boşaltım değil düzenlemedir. Dörtte üçümüz su olmasına rağmen, kuru bir arazide hareket edebilir, yaşayabiliriz ve hayatta kalırız; hücrelerimiz, yaşam destek sistemimizin önemli bir parçası olan böbreklerce şiddetli bir kesinlik ile korunan içeriğe ekstra hücresel sıvının okyanusunda gizlenirler. Çöllerde dolaşabilir ve hayatta kalabiliriz ya da altılı bir bira paketini içebilir, tıka basa doyabiliriz. Ekstra hücresel çorba, sabit bir kompozisyonun kalıntısıdır ve bu yüzden hücrelerin kendi kompozisyonları sabittir.