Makyaj Tarzınızı Belirleyin

Renkli bir yaza merhaba diyebilirsiniz.


MAKYAJA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI
Bobbi Brown 1991 yılında geliştirdiği kahve tonlu doğal rujlarıyla kozmetik sektöründe bir devrim başlattı. O günden bugüne Bobbi güzelliğin basit, gerçek ve ulaşılabilir olması gerektiği felsefesiyle tüm kadınların ihtiyaçlarını onlara yüksek kalitede ürünler sunarak karşılıyor. Bobbi'nin misyonu çok basit: Kadınlara seçenek sunmak.
 Ona göre cilt bakımı, kadınların güzellik rutininin önemli bir adımı. Cildin hatasız bir makyaj görünümüne hazırlanmasına yardımcı olan bir unsur. Bobbi'nin ürünleri, bütünüyle doğal yağları modern içerik teknolojileriyle birleştiriyor. Bütün Bobbi fondötenleri ve pudraları, her ten renginde doğal görünen, sarı bazlı ve cilt rengini düzeltici renklerden oluşuyor. Ona göre göz, ya­nak ve du­dak­lar­da kul­la­nı­lan renk­le­rin, be­lir­li bir za­ma­nı yok. Onun koleksiyonları bir ka­dı­nın is­te­di­ği ka­dar za­rif ya da is­te­di­ği ka­dar dra­ma­tik gö­rü­ne­bil­me­si­ni sağ­la­mak üze­re ta­sar­lan­mış. Mak­yaj fır­ça­la­rı ve araç­la­rı ise pro­fes­yo­nel­le­rin ara­dı­ğı özel­lik­ler­de. Bob­bi'nin uy­gu­la­ma yön­tem­le­ri gün­lük beş da­ki­ka­lık ru­tin uy­gu­la­ma­lar­dan, özel et­kin­lik­ler için 20 da­ki­ka­lık ru­tin uy­gu­la­ma­la­ra va­rın­ca­ya ka­dar, ka­dın­la­rın ki­şi­sel ih­ti­yaç ve ter­cih­le­ri doğ­rul­tu­sun­da uy­gu­la­na­bi­liyor.

BOBBI'DEN MAKYAJ ÖNERİLERİ
l Açık, orta ya da koyu bir göz farı seçin.
 l Açık renk farı tüm göz kapağınıza sürdükten sonra bir far fırçası yardımıyla göz kapağınızın alt kısmına orta koyuluktaki farı sürün.
l Daha iddialı gözler için, gözlerinizin dış köşesine daha koyu bir far uygulayın.
l Gözleri jel eye-liner ya da koyu renk göz farıyla belirginleştirin. Eye-liner'ı sadece üst kirpik çizgisine ya da hem üst hem alt kirpik çizgisine uygulayabilirsiniz. Eye-liner'ı tüm göz çevresine uygulamak isterseniz, üst ve alt çizginin gözünüzün dış köşesinde birleşmesine dikkat edin.

Kirpikleri Kıvırmak

Daha çarpıcı gözler için kirpiklerinizi kıvırmanızı öneriyor Bobbi Brown. “Tüm kirpik çizginizi içine alacak kadar geniş bir kirpik kıvırıcı kullanın ve lastik altlıkların düzgün yerleştirildiğinden emin olun” diyor.

İnce Dudaklar...
Bobbi Brown'ın bu konudaki önerisi ise şöyle; ruj seçerken açık ve orta tonlardan vazgeçmeyin çünkü koyu renkler dudaklarınızı daha ince gösterir. Kremli rujları ve parlatıcıları tercih edin ve dudak kaleminiz dudak renginizden bir ton daha koyu olsun.