Makyaj Tarzınızı Belirleyin

Renkli bir yaza merhaba diyebilirsiniz.


Ağız Kenarındaki Çizgiler...
Retinoid içeren ve reçeteyle satılan kremlerle bu çizgileri azaltmanız mümkün. Ruj sürmeden önce nemlendirici bir kremle dudaklarınızın hatlarını yumuşatın. Çok parlak dudak formüllerini önermiyorum çünkü dudakları pütürlü hale getirebilirler. Du­dak ka­le­mi ve krem­li mat bir ruj kul­la­nın. Du­dak­la­rı­nı­zı ka­lem­le çer­çe­ve­le­ye­rek bir kat ruj sü­rün. Pa­rıl­tı için bir mik­tar par­la­tı­cı kul­la­na­bi­lir­si­niz.

Allık
“Allık benim için çok önemli. Yüzü hem aydınlatıyor, hem de çok güzel görünmesini sağlıyor. Bir kadının en az iki allık rengi olması lazım: Biri doğal, diğeri ise küçük dokunuşlar için. Doğal allık renginiz, yanaklarınız kızardığında hangi rengi alıyorsa o renk olmalıdır. Diğer allığınız ise daha parlak ve açık tonda olmalıdır. Örneğin pembe, mercan, gül veya erik rengi gibi...

Kaşlarınızı Şekillendirirken...
İyi şekillenmiş kaşlar yüzünüze şekil verir ve yüzünüzün daha hoş görünmesini sağlar. Yay gibi kaşlara sahip olmak için yapmanız gerekenler: Kaşlar arasındaki başıboş kılları alın. Kaşların iç köşesi, gözün iç köşesiyle uyumlu olmalıdır. Kaşın alt kısmında büyüyen tüyleri cımbızla alın. Onları çıktıkları yöne doğru, çabuk hareketlerle alın. Kaşın doğal şeklini geliştirmek için, yayın tam altındaki tüyleri cımbızla alın.

ZAMANLAMA HERŞEYDİR!
Bob­bi Brown'dan beş ve on da­ki­kada mü­kem­mel gö­rün­me­nin yol­la­rı.

Beş Dakikada Makyaj
Çok sa­de bir mak­yaj­dır ama ya­tak­tan ye­ni çık­mış gi­bi gö­rün­me­mek için ye­ter­li­dir. Boş bir mak­yaj pa­le­ti al­ma­nı­zı (bir­kaç bö­lü­me ay­rıl­mış bir kom­pakt) ve onu beş da­ki­ka­lık te­mel mak­yaj mal­ze­me­le­ri­niz­le dol­dur­ma­nı­zı tav­si­ye edi­yo­rum. Be­nim mak­yaj pa­le­tim­de, ka­pa­tı­cı, stick fon­dö­ten, krem al­lık ve iki ruj (bi­ri kah­ve­ren­gi di­ğe­ri da­ha ko­yu renk­li) kul­la­nı­yo­rum. Göz­le­rim ve kir­pik­le­rim ko­yu renk­li ol­du­ğu için göz mak­ya­jı yap­mı­yo­rum. An­cak si­zin cilt to­nu­nuz açık­sa, kah­ve­ren­gi ve­ya si­yah mas­ka­ra­yı bir kat uy­gu­la­ya­bi­lir­si­niz. 5 da­ki­ka­da mak­yaj için te­mel un­sur­lar: Göz alt­la­rı için ka­pa­tı­cı, bu­run çev­re­si için stick fon­dö­ten, el­ma­cık ke­mik­le­ri için krem al­lık ve du­dak par­la­tı­cı­sı (ruj­la ve­ya tek ba­şı­na uy­gu­la­mak için).