Sonsuz Kadınsılık

1920'lerden Chanel N°5...

taklit edilemeyen parfüm duygusallığı ve baştan çıkarıcılığı temsil ediyor.

1920'lerin sonundan beri en çok satanlar listesinde ilk sıralarda olan parfüm şişesiyle de Mademoiselle Chanel'in minimalizme ve sadeliğe olan tutkusunu dile getiriyor.


Bu aşamada parfümün piyasa çıktığı yıllara geri dönüş yapmak gerekiyor. Çünkü piyasaya ilk çıktığı yıllarda parfüm, Fransa'nın ardından Amerika ve Japonya'da büyük ilgi görmüş. Bunun da nedeni  Paris'in özgürlüğe kavuştuğu dönemde Amerikan askerlerinin Rue Cambon caddesi üzerindeki mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturması ve eve dönerken eşlerine bu şık ve trendy parfümden götürmek istemeleriymiş. Parfümün daha da dikkat çekmesine ve bir efsane olarak adlandırılmasına neden olan ikinci olay ise 1954 yılında gerçekleşmiş. Bir gazeteci o zamanın en ünlü artisti Marilyn Monroe'ya yatakta ne giydiğini sormuş. Ve o da “Sadece birkaç damla N°5” diye cevap vermiş. 20. yüzyılın ikonu olarak kabul edilen parfümün ambalajı 1959 yılında New York Museum of Modern Art'ta sergilenmiş.
Ardından ünlü ressam Andy Warhol'a resimlerinde esin kaynağı olmuş. N°5, zaman geçtikçe daha da merak uyandıran parfümlere yegane örnektir. Her geçen yıl onun cazibesine, gizemine ve özelliğine artı değer katıyor. Zamana ve gelip geçici heveslere karşı koyan N°5, 1920'li yılların sonundan beri dünyanın en iyi satan parfümü olarak biliniyor. Hatta bundan da öte Jacques Helleu sayesinde geçen yıllar ile birlikte daha da büyüleyici ve mükemmel bir showcase haline gelmiş durumda. Adeta N°5 ile Mademoiselle Chanel ölümsüz dişiliğin formülünü keşfetmiş ve parfüm ile kadınların vazgeçilmez yanı arasındaki mükemmel simyayı yaratmış. Bu değişik oluşumun büyüsünü çözmeye çalışmak bir sonuç getirmeyecek. Çünkü bu parfümün, aşk gibi, nedenleri unutturan kendine has sebepleri var. Chanel'in modayı mükemmel şekilde güzellikle eşleştirdiği şekilde, N°5 de ulaşılabilir ve ulaşılamaz arasındaki birleşime önderlik ediyor.  PARFÜMÜN İÇERİĞİ ÇOK ÖNEMLİ
Par­fü­mün sı­ra­dı­şı ol­ma­sı­nı sağ­la­yan en önem­li özel­lik­ler­den bi­ri içe­ri­ği. Dün­ya­nın dört bir ya­nın­da na­dir bu­lu­nan çi­çek­le­rin öz­le­rin­den mey­da­na ge­len par­füm­de ylang-ylang bağ­la­yı­cı özel­lik ta­şı­yor. Kalp no­ta­sın­da yer alan Ma­yıs gü­lü­ne Fi­li­pin­ler'de ye­ti­şen ve taç yap­ra­ğı uzun olan sa­rı çi­çek­ler ve or­ki­de­nin ya­nı sı­ra Gras­se böl­ge­sin­de özel ola­rak ye­ti­şen ya­se­min eş­lik edi­yor. Ve bü­tün bu bir­le­şim Fran­sız ge­le­ne­ği­ni kar­şı ko­nul­maz ve eş­siz par­füm­de göz­ler önü­ne se­ri­yor.    
Reklam filminde Travis Davenport ve Audrey Tautou romantik bir çifti canlandırıyor. Davenport, kokunun cazibesine karşı koyamayan erkek rolünde gerçekten çok başarılı..