Kontrol Kadınlarda

Kadınlar için en büyük keşiflerden biri olan doğum kontrol hapı 50 yaşında.

1960'lar: Dünya Özgürleşiyor
1960’larda dünya çok önemli dönüşümlere sahne oldu. Gücünü özgürleşme hareketlerinden alan bu dönem, kendine özgü bir iyimserliğe, neşeye ve umuda da sahipti. Siyasetten özel hayata daha fazla özgürlük için mücadele edildiği bu günlerde, kadınların dünyasında da radikal değişimlerin yolu açıldı. Artık anne ve eş olmakla sınırlanmış dünyaları kadınlara yetmiyordu.Gençler cephesinde aşkın gücü kutsanırken seks, üreme dışında keyif ve doğal bir hak olarak görülmeye başlanmıştı. Bu yaklaşım, Batı toplumlarında milyonlarca gencin dahil olduğu bir “serbest aşk” kültürü yarattı. Ancak işin düşünsel boyutu bir yana, bu değişimin ardında son derece pratik bir sebep vardı ki, o da doğum kontrol hapıydı.

1960'ta ABD'de ilk doğum kontrol hapı onaylandı. Politikanın tutucu kanadı ve kiliseden hemen doğum kontrol hapına karşı itirazlar yükseldi. Korkuları iffetin kaybolması ve aile kurumunun çökmesiydi. Ancak hap öyle bir ihtiyaca cevap vermişti ki, -büyük reklam kampanyaları yapılmadan- hapı reçeteleyen doktorların adresleri kadınlar arasında kulaktan kulağa yayıldı. 1965’e gelindiğinde altı buçuk milyon evli kadın ve yüz binlerce evlenmemiş kadın, doğum kontrol hapları için reçete almıştı.

7 Haziran 1965: Türkiye için doğum kontrol zamanı
1960’lar Türkiye’de de yaşam biçiminin farklılaştığı zamanlardı. Bu değişim doğal olarak kadınlara da yansıyordu. Ama yine de bir kadın için en büyük başarı, iyi bir eş ve anne olabilmekti. Tüm kadın dergileri bunun tüyolarını veriyor; kadını hem güzel, hem maharetli, hem de sosyal hayatta kocasına yaraşacak şekilde bilgili ve görgülü kılmaya çalışıyorlardı. Evet, toplumda bir özgürleşme vardı ama Batı’daki radikal değişimlerle kıyaslanması mümkün değildi. Yine de Türkiye, doğum kontrol hapı konusunda hızlı adım atan ülkelerden biri oldu. Bu gelişme 7 Haziran 1965’te, gazetelerde duyuruldu.