Kraliçenin Güzellik Sırrı

Kraliçenin Güzellik Sırrı


Li­qu­id Fa­ce Lift, üst yüz­de bo­toks -der­mo­lift, or­ta yüz ve bo­yun­da der­mo­lift, dol­gu en­jek­si­yon- bo­toks, alt yüz­de Ne­fer­ti­ti Lift kom­bi­nas­yon­la­rıy­la ge­nel bir lif­ting ha­li ve gör­sel efek­ti, der­mi­sin te­da­vi­si­ni amaç­la­yan bir uy­gu­la­ma ola­rak önem ka­za­nı­yor.

Liquid face liftle elde edilen
l Bölgesel ya da tüm yüzde hafif kalkmalar,
l Kırışıklıkların, buruşma ve katların azalması,
l Doğal, kıvrımlı yüz hatlarının onarılması,
l Daha dinlenmiş, enerjik bir görünüm,
l Daha dinç bir gülümseme.