"Edgy"ler Huysuz mudur?

"Edgy"ler Huysuz mudur?

Edgy’lik ve sinizim: Tamam edgy’lik biraz da sinizminançsızlık durumunun modadaki yansımasıdır denilebilir. Ya da sinizm’in edgy’liği depreştirdiği söylenebilir. Belki de Ali Şimşek’in geçtiğimiz günlerde Birgün gazetesinde yazdığı gibi anarşinin mutenalaştırılması / soylulaştırılması/ “seçkinler” in gözdesi haline getirilmesi durumunun vuku bulması da olabilir. İşte; mutenalaşmış ya da değil, edgy’ler modanın anarşik sayılabilecek kesimidir. Ama tabii ki nasıl sırtını Amerika’ya dayamış özgürlükçüler varsa, ömrü billah sokağa adımını atmamış edgy’ler de vardır hayatta.
Edgy mi edgy bir CD: The Dead Weather. The Dead Weather. The Dead Weather! Çok önemli dört isimden kurulmuş olan bu topluluğun konumuz açısından en önemli mensubu,