Güzel ve Etkileyici

Dünyanın en güzel kadınları arasında Elizabeth Hurley de bulunuyor.

Elizabeth Hurley, modelliğinin yanı sıra anneliği ve oyunculuğu ile de beğeni topluyor. Yıllardır tarzından ödün vermeden piyasada yer edinen Elizabeth Hurley son olarak Estée Lauder'in yeni cilt bakım kremi için objektiflerin karşısına geçti ve etkileyici güzelliğini gözler önüne serdi.

ELLE: Estée Lauder markası ile ilişkiniz nasıl başladı?
ELIZABETH HURLEY:
1994'te Estée Lauder'in yeni sözcü modeli olmam için iki günlük test fotoğraf çekimi yapmam teklif edildi. New York'a uçup Evelyn Lauder, Leonard Lauder ve Aerin Lauder ile tanıştım. Estée Lauder'ın modelliğini yapmam teklif edildi. İki yıllık kontrat ile başladığım Estée Lauder modelliğim bu yıl yeniden imzaladığım iki senelik yeni anlaşma ile on beş yılı bulacak.

ELLE: Estée Lauder ile işbirliğinizde en sevdiğiniz yön nedir?
E.H.:
Estée Lau­der ile ça­lış­tı­ğım on üç se­ne bo­yun­ca işim ger­çek­ten ge­liş­ti. Ben baş­la­dı­ğım­da Estée Lau­der'in tek mo­de­liy­dim. Bu sü­re için­de Estée Lau­der çok bü­yü­dü ve şim­di dört mo­del bir­lik­te çok yo­ğun ça­lı­şı­yo­ruz. En son mü­kem­mel Per­fec­tio­nist ve ye­ni par­füm kam­pan­ya­sı­nı çek­tik. Ay­nı za­man­da Evelyn Lau­der ile Me­me Kan­se­ri­ne ay­rı­lan fo­nu ar­tır­mak için de çok ça­lı­şı­yo­ruz. De­vam­lı ye­ni şey­ler ya­pı­yor ol­mak ha­ri­ka bir his.

ELLE: Tarihteki en uzun güzellik anlaşmalarından birine sahip olmak nasıl bir duygu?
E.H.:
Bu süre boyunca Estée Lauder için çalışmak benim için çok şey ifade ediyor çünkü hayatımda müthiş bir süreklilik anlamına geliyor. Gösteri dünyasında çalışıyor iseniz süreklilik çok az rastlayabileceğiniz bir kavramdır. Film çekimleri üç veya dört ay, modellik işleri ise bir gün sürer. Dolayısıyla Estée Lauder'de yaşadığım devamlılık hissi ve uzun süreli ilişki kurma, benim işimde nadir vakalardır. Estée Lauder yetişkin çağımın mutlak bir parçasıdır. Estée Lauder'de çalışmaya başladığım zaman Leonard Lauder bu birliktelik sonsuza kadar sürecek dedi ve hala beni bırakmadılar.

ELLE: Sizin en sevdiğiniz Estée Lauder kampanyası hangisi?
E.H.:
Annemin favorisi; 1996'da yavru köpekler ile gerçekleştirdiğimiz Pleasures kampanyasıdır. Ben ise, en son dördümüzün beyaz gömlekler ile çektiğimiz Sensuous parfüm kampanyasını çok sevdim. Bütün kampanyalara ait muhteşem hatıralarım var.

ELLE: Estée Lauder markasını tarih boyunca güzel kadın yüzleri ile lanse etti. Markanın yüzü olmak sizin için ne anlama geliyor?
E.H.:
Gençliğim boyunca Estée Lauder'e ait ilan­la­rı hep be­ğen­mi­şim­dir. An­ne­min der­gi­le­ri­ni giz­li­ce alır, Estée Lau­der kam­pan­ya­la­rı­na ba­kar­dım. Bir ar­ka­da­şım es­ki der­gi­le­rin ko­lek­si­yo­nu­nu ya­pı­yor. O ko­lek­si­yon­da Estée Lau­der'in çok es­ki ilan­la­rı­nı gör­me şan­sım ol­du. Ger­çek­ten muh­te­şem­ler. En son tek mo­del ol­mak ve her par­fü­mü ta­nıt­mak çok gü­zel­di. Ben her par­füm, her mak­yaj ve her cilt ba­kı­mı ürü­nü­nün çe­ki­mi­ni yap­tım. Ne­re­dey­se tam za­man­lı bir iş­ti.