50 Yıldır Kontrol Kadınlarda

Doğum kontrol hapı 50 yaşında...

Öyle ki, dünyanın önde gelen 200 tarihçisine göre 20.

yüzyılda doğum kontrol hapının etkisi, Einstein'ın görecelik kuramından, nükleer silahlardan, bilgisayardan ve internetten bile daha güçlü oldu.

İnsanlık binlerce yıldır korunmaya çalışıyor. İstenmeyen gebelikler, yalnız modern zamanların değil, eski çağların da problemlerinden biriydi. İnsanlık her çağda bu konu için çözüm üretmeye çalıştı. Tabi ki bu çözümler ne doğum kontrol hapı gibi güvenli, ne de öyle zahmetsizdi. Mesela Mısırlılar gebeliği önlemek için vajinaya çeşitli maddeler yerleştiriyorlardı. Bunların arasında timsah dışkısından yapılan tıkaçlar bile vardı. Kulağa korkunç geliyor, değil mi? Gerçi bilimsel açıdan bakıldığında bu, kısmen mantıklı kabul edilebilir. Çünkü timsah dışkısı, modern kimyasal korunma yolları gibi biraz baziktir. Yani bu tıkaçlar, sperme bariyer olmanın ötesinde vajinada bazik bir ortam yaratmak gibi bir işlev de üstlenmiş olabilir. Öte yandan ilk kondomlar, çarşaf gibi dokuma maddelerden yapılmıştı ve tabii ki korunma sağlamıyordu. İlk etkili kondomlarsa koyun veya keçi bağırsağından üretilenlerdi. Gebeliğin önlenemediği noktada benimsenen yöntemse, düşük yaptırmaktı ve bunu sağlayacak maddelerin peşine düşülmüştü. Korunma kemeri!: Kadınların doğum kontrolü uğruna katlanmaya mecbur kaldıkları olmayacak yöntemlerden biri de Ortaçağ'da geliştirildi: Bekaret kemeri. 14. yüzyılın “modern doğum kontrolü” kabul edilen bu “giysi”, kadının belinin çevresine takılan metal bir kemer ve bacaklar arasına girerek kemere bağlanan çelik bir banttan oluşuyordu. Uygulama o gün için yeni olsa da, kemer fikri esasında çok daha eskiydi. Tarihçiler, bekaret kemerinin "Koomuz" olarak adlandırılan daha eski bir versiyonunun İncil zamanlarında giyildiği bildirmektedir. 1960'lar: DÜNYA ÖZGÜRLEŞİYOR
1960'larda dünya çok önemli dönüşümlere sahne oldu. Gücünü özgürleşme hareketlerinden alan bu dönem, kendine özgü bir iyimserliğe, neşeye ve umuda da sahipti. Bu ruh hali modadan müziğe, sinemadan sokaklara, kısacası hayatın farklı noktalarına doğru son derece renkli yansımalar yarattı. Siyasetten özel hayata daha fazla özgürlük için mücadele edildiği bu günlerde, kadınların dünyasında da radikal değişimlerin yolu açıldı. Artık anne ve eş olmakla sınırlanmış dünyaları kadınlara yetmiyordu.
Cinsel özgürlük yükseliyor: Gençler cephesinde aşkın gücü kutsanırken seks, üreme dışında keyif ve doğal bir hak olarak görülmeye başlanmıştı. Bu yaklaşım, Batı toplumlarında milyonlarca gencin dahil olduğu bir “serbest aşk” kültürü yarattı. Ancak işin düşünsel boyutu bir yana, bu değişimin ardında son derece pratik bir sebep vardı ki, o da doğum kontrol hapıydı. Kolay ve güvenilir bir şekilde gebeliği önleyen doğum kontrol hapı, 1960'lardaki cinsel devrimin sembolü oldu..