“Bebek” kadar, seçilen “Tedavi merkezi” de önemli!

Tüp bebek tedavisine başlayacağız, ama nereye başvuralım?

Bu di­ya­log­lar, ço­cuk sa­hi­bi ol­mak is­te­yen ve ne ya­pa­ca­ğı­nı bi­le­me­yen çift­le­re ait! Ne­re­dey­se nor­mal yol­la ge­be ka­lan çif­tin kal­ma­dı­ğı gü­nü­müz­de, her 5-6 çift­ten bi­ri kı­sır­lık prob­le­mi ile kar­şı kar­şı­ya... Es­ki­den ko­nu­şul­ma­sı mah­rem olan bu ko­nu, ney­se ki dost soh­bet­le­rin­de, iş top­lan­tı­la­rın­da artık ra­hat­lık­la di­le ge­ti­ri­le­bi­li­yor ve öne­ri­ler dik­ka­te alı­nı­yor. Te­da­vi­yi ka­bul­len­me ve baş­la­ma nok­ta­sın­da “Han­gi mer­ke­ze git­me­li­yiz?” so­ru­su gün­de­me ge­lin­ce, Al­man Has­ta­ne­si Tüp Be­bek Mer­ke­zi & Bah­çe­ci Kli­ni­ği'nden Doç. Dr. Ulun Uluğ'a sor­duk.

ELLE: Dünden bugüne tüp bebek merkezleri hangi noktada?
Doç. Dr. Ulun Uluğ:
12 yıldır ağırlıklı olarak tüp bebek konusunda çalışıyorum. üp bebek tedavi yöntemlerinin sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde halen nispeten yeni bir uygulama olduğunu düşünecek olursak, ben de bu konuda kendimi tecrübeli olarak görüyorum. Mesleğe ilk başladığım yıllarda, İstanbul'da özel veya kamuya ait toplam 5 tüp bebek merkezi varken sanırım bu sayı günümüzde 40'a ulaştı. Benim başladığım yıllar, Klinefelter sendromu dediğimiz erkeklerde birden fazla dişilik kromozomunun bulunduğu olgulara tüp bebek yapmanın şarlatanlık olduğu söylendiği yıllardı. Şimdi ise gayet açık bilinmektedir ki bu kişiler tüp bebek yöntemiyle sağlıklı çocukların babaları olabilmektedirler.

ELLE: Tüp bebek doktoru olmak özel ihtisas gerektiriyor mu?
Doç. Dr. U.U.:
Daha önce bahsettiğim gibi tüp bebek yöntemi dediğimiz yöntem yeni bir teknolojiye gerek duyduğu için ben ve benim hocalarım, eğitimlerimizi yurt dışında almak zorunda kaldık. Geçen bunca zaman sonrasında ise rahatlıkla söyleyebilirim ki, artık tüp bebek eğitimi almak için başka ülkelere gitmeye gerek yok. Gerek tecrübe, gerek bilimsellik açısından bizler yeni tüp bebek uzmanlarını yetiştirebiliyoruz.

ELLE: Doktorumuzu neye göre seçmeliyiz?
Doç. Dr. U.U.:
Tüp bebek tedavisi sanıldığı gibi, ‘‘one man show'' yani tek kişilik bir oyun değildir! Tek kişinin başardığı bir tedavi de değildir. Yani, bir doktor değil, bir merkez seçmeniz gerektiğini unutmayın! Tabii ki, bu işin öncüleri, ekip başları vardır. Ama tüp bebek tedavileri tam bir ekip çalışması gerektiren bir çalışmadır ki organizasyonun mükemmel olması başarı için şarttır. Zaten bundan dolayı ilk yıllarda biz klinisyenler bu tuzağa düştük. Tüp bebek tedavisinde yapılan uygulamaların yarısı Kadın Doğum Uzmanları'nın marifetine bağlı olduğu gibi geri kalan yarısı da temel bir bilim dalı olan Embriyoloji'ye yani embriyologlara bağlıdır. Ben de dahil olmak üzere, basit gördüğümüz bu embriyoloji tarafı için az mı mikroskop başında mikroenjeksiyon antrenmanları yapmadık.

ELLE: Embriyologların rolü nedir?
Doç. Dr. U.U.:
Hastaların hiç karşılaşmadığı embriyologlar, tüp bebek tedavilerinin en kritik noktasındaki bilim adamlarıdır. Son teknolojilerle donatılmış laboratuvar ortamlarında, bu işin eğitimini almış, gün boyu, gün yüzü görmeden dört duvar arasında kalabilecek kadar sabırlı profesyonellerdir. Sizlerin yumurta ve spermlerini, 5 yıldızlı konforla ağırlayan sonra onları buluşturan, “döllenme” dediğimiz ilk mucizeye tanık olanlardır.