DÜŞESLE DOĞUM ÖNCESİ

Son kez basının karşısındaydı