4 boyutlu güzellik

Beden ve ruh sağlığına güzellik de ekleniyor.

Beden sağlığı için ruh sağlığının önemli olduğuna dikkat çeken tıp adamları son dönemde bu görüşe bir de “güzellik” boyutunu ekliyor. 

?Medikal Estetik Hekimi ve Beslenme Danışmanı Dr.Gönül Ateşsaçan, “4 boyutlu güzellik kavramını “Ruh-beden, duygu-beden, zihin-beden ve fizik-beden” güzelliği olarak açıklıyor. “Zihin beden, bilinçaltı, ego otomatik pilottur. Bu yaşamda her şey çok hızlı gelişirken, zihin buna adapte oluyor ve kendimizi herkese, her şeye karşı savunmamızı sağlıyor. Modern çağın getirdiklerine uyum sağlamak ve varlığımızı korumak adına zihin, sürekli planlar yapıyor ve egomuz çok yükseliyor. Bu durumda en önemli konu zihin sesi yükselirken, duygusal durumumuzu unutuyor, kalbimizin sesini duyamıyor olmamız. Sonuç olarak zihindeki olumsuz beklentiler, duygu bedenini değiştirerek korkudan sevgiye uzanan yolu başkalaştırıyor, korkuları yükseltiyor, kaygılara dönüştürüyor. Olumsuz düşünceler bedenimizin titreşimini değiştirerek, bedende fiziksel değişmelere neden oluyor ve hastalıklar başlıyor. Farkındalık seviyelerimiz, bizim hastalıklarımızı belirliyor. Bilincimiz şifalanmadan  sağlığımıza kavuşamıyoruz. Bu dört etmen uyum içinde olduğunda  sağlıklı bir güzellik ortaya çıkıy

Medikal Estetik Hekimi ve Beslenme Danışmanı Dr.Gönül Ateşsaçan, “4 boyutlu güzellik kavramını “Ruh-beden, duygu-beden, zihin-beden ve fizik-beden” güzelliği olarak açıklıyor. “Zihin beden, bilinçaltı, ego otomatik pilottur. Bu yaşamda her şey çok hızlı gelişirken, zihin buna adapte oluyor ve kendimizi herkese, her şeye karşı savunmamızı sağlıyor. Modern çağın getirdiklerine uyum sağlamak ve varlığımızı korumak adına zihin, sürekli planlar yapıyor ve egomuz çok yükseliyor. Bu durumda en önemli konu zihin sesi yükselirken, duygusal durumumuzu unutuyor, kalbimizin sesini duyamıyor olmamız. Sonuç olarak zihindeki olumsuz beklentiler, duygu bedenini değiştirerek korkudan sevgiye uzanan yolu başkalaştırıyor, korkuları yükseltiyor, kaygılara dönüştürüyor. Olumsuz düşünceler bedenimizin titreşimini değiştirerek, bedende fiziksel değişmelere neden oluyor ve hastalıklar başlıyor. Farkındalık seviyelerimiz, bizim hastalıklarımızı belirliyor. Bilincimiz şifalanmadan  sağlığımıza kavuşamıyoruz. Bu dört etmen uyum içinde olduğunda  sağlıklı bir güzellik ortaya çıkıyor.