Bembeyaz Gülüşler

Yeni tanıştığınız birinin ilk olarak neresine dikkat edersiniz?

Estetik diş hekimliğinin tanınmış isimlerinden Diş Hekimi Duygu Karaosmanoğlu ve Elif Özcan birlikte kurdukları Creadenta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde uzman hekimlerle birlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastaları tasarladıkları gülüşlerle yeni bir hayata başlatıyor. Biz de bu iki uzman diş hekimi ile son zamanların yükselen trendi olan Beyazlatma (Bleaching) tekniğini konuştuk.

ELLE: İlk önce diş sağlığını korumak için neler yapılabilir? Bunu öğrenmek istiyorum.
Diş Hekimi Duygu Ç. Karaosmanoğlu ve Elif Özcan:
İlk olarak dişlerin düzenli ve doğru fırçalanması, diş ipi kullanılması ve altı ayda bir düzenli olarak diş kontrolü yapılması önemlidir. İki senede bir ise panoramik filmle sinüsleri ve çeneyi kapsayan detaylı bir çekim yapılması gerekir. Bunun amacı da görmediğimiz yerlerde herhangi bir problem olup olmadığını tespit etmektir. Eğer diş etinde bir problem varsa, diş eti rahatsızlığına yatkınsa o zaman önerimiz gargara kullanmaktır.

ELLE: Bu bilinç sizce yeteri kadar oluştu mu?
D.K. ve E.Ö.:
Bizim hastalarımızın yüzde 90'ı bu bilince sahip diyebiliriz. Çünkü Anadolu'dan bile altı ayda bir temizlik yaptıran hastalarımız var. Dişleri yaptırmak ciddi bir yatırım. Ve bu yatırımı korumak tamamıyla sizin elinde. Arabalarını bakıma götürür gibi düzenli olarak diş bakımına gelinmesi konusunda yönlendirme yapıyoruz. Randevu öncesinde arayıp hatırlatıyoruz. Eğer altı ayda gelirlerse bütün sorumluluğun bize ait olduğunu ama arayı açarlarsa hiç sorumluluk almayacağımızı açıkça söylüyoruz.

ELLE: Dişin beyaz olması sağlıklı olmanın bir göstergesi mi?
D.K. ve E.Ö.:
Diş rengi de aynı saç rengi gibidir. Herkesin doğuştan gelen bir diş rengi vardır. Tabii ki dişi sabahtan akşama kadar fırçalasanız, sigara kullanmasanız bile rengi olduğundan daha açık olamaz. Bu sağlık göstergesi değildir. Ama daha beyaz ve temiz olduğu zaman sağlıklıdır diye yanlış bir inanış vardır. Oysa ki, biz hekimlere göre diş renginden daha önemli olan diş etinin sağlığıdır. Mikroorganizmaların olmadığı, pembe sağlıklı bir diş eti bizim ilk hedefimizdir.

ELLE: Diş beyazlatmaya yardımcı olan macunlara inanıyor musunuz? Bu ürünleri destekliyor musunuz?
D.K. ve E.Ö.:
Bir ta­kım doğ­ru ve iyi ürün­ler var. Ama hiç­bi­ri diş­çi­de ya­pı­lan ble­ac­hing (be­yaz­lat­ma) iş­le­mi ka­dar et­ki­li de­ğil­dir. Bu be­yaz­la­tı­cı ma­cun­la­rın bir kıs­mı diş mi­ne­si­nin yü­ze­yi­nin pü­rü­zü­nü ka­zı­ya­rak le­ke­yi gi­de­ri­yor ve ma­ale­sef ay­nı za­man­da çi­zi­yor. Bu da bir son­ra­ki aşa­ma­da da­ha faz­la le­ke olu­şu­mu­na ne­den olu­yor. Ve siz o ürü­ne ba­ğım­lı ha­le ge­li­yor­su­nuz. Önem­li olan ürü­nün içe­ri­ğin­de pe­rok­sit de­nen mad­de­nin az oran­da ol­ma­sı­dır. Bu tarz ürün­ler de za­ten be­yaz­lat­ma iş­le­mi ya­pıl­mış olan ki­şi­ler­de et­ki gös­te­ri­yor.

ELLE: Bu tarz ürünleri uzun süreli kullanmak zararlı değil mi?
D.K. ve E.Ö.:
Haf­ta­nın üç gü­nü bu tarz bir ürün­le diş­le­ri fır­ça­la­yıp ge­ri ka­lan gün­ler­de nor­mal flor­lu ma­cun kul­lan­mak ge­re­kir.