PANDORA, SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA İÇİN BİR ADIM DAHA ATTI

2020 yılında mücevherlerinde kullanılan altın ve gümüşün %60’ı geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde eden marka, artık madenlerden çıkarılan elması kullanmayı da bırakacağını açıkladı.

Sürdürülebilirlik konusunda geçmişten beri önemli adımlar atmakta olan dünyanın büyük mücevher şirketi Pandora, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Geçtiğimiz yıl yayınlandığı duyuruyla, 2025 itibarıyla tamamıyla geri dönüştürülmüş gümüş ve altın kullanacağını açıklayan marka, hedeflerine bir yenisini daha ekledi. Pandora, madenlerden çıkarılan elması kullanmayı da bırakacağını açıkladı.

Pandora, yayınladığı 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’na göre, 2025 itibarıyla %100 geri dönüştürülmüş metallere yönelerek karbon ayak izi, su kullanımı ve diğ¬er olumsuz çevresel etkileri azaltmayı ve üretim, paketleme, lojistik dahil olmak üzere tedarik zincirinin tüm aşamalarında, mağazalarda ve ofislerde karbon emisyonunu sıfıra düşürmeyi hedefliyor.

2020 yılında mücevherlerinde kullanılan altın ve gümüşün %60’ı geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde eden şirket,  her yıl düzenlenen MSCI Sürdürülebilirlik Endeksi’nden beş yıl üst üste AAA almış olup, sürdürülebilir kaynak yönetimi bakımından İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) tarafından tüm mücevher markaları arasında en yüksek skor verilmiş markadır.

Pandora’da artık madenden çıkarılan elmaslar ile üretim yapılmayacak.
Mücevher üretiminde sürdürülebilir metal kullanımında bir adım daha atan şirket, bu yılın başında İngiltere’de tamamen laboratuvar ürünü mücevherlerden oluşan “Pandora Brilliance” koleksiyonunu çıkardı. Bu koleksiyon Pandora’nın ilk sıfır karbonlu koleksiyonu niteliğinde. Madenlerden çıkarılan elmaslardan fiziki özellikler bakımından neredeyse hiç bir farkı olmayan laboratuvar yapımı elmasların kullanımıyla birlikte Pandora, çevre tahribatını ve elmas madenlerindeki insani olmayan çalışma koşullarını önleyerek elmas piyasasını dönüştürmeyi ve elması herkesin ulaşabileceği bir hale getirmeyi hedefliyor.

Pandora Türkiye Ülke Müdürü Sağnak Binzet 
Pandora olarak çok farkında olduğumuz bir konu, yaşadığımız dünyayı bizden sonraki nesillere en azından bulduğumuz gibi bırakabilmek için herkesin kendi üstüne düşeni yapması gerektiği... Bu pencereden baktığımızda, kendi üretimimize güvenen, mücevher ve perakende alanında bir dünya markası olarak bu üretimin sınırsız kaynaklarla yapılmadığını biliyoruz. Bunu sürdürülebilir kılmak adına, geçen sene önemli bir adım atmış ve 2025 senesi itibariye ürünlerimizde sadece geri dönüştürülmüş altın ve gümüş kullanacağımızı duyurmuştuk. Bu sene bir adım daha atıyoruz ve madenlerden çıkarılan elmasları kullanmayı bırakacağımızı açıklıyoruz. Gurur duyduğumuz bu gelişmeleri sizlerle paylaşabildiğimiz için çok mutluyuz.” 

Pandora, üretim merkezlerinde yüzde yüz yenilenebilir enerjiye geçti. Kullanılan metalleri 2025 yılında tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden elde edecek.

Pandora CEO’su Alexander Lacik
“2020 izolasyonun ve iletişimin bir arada sürdüğü bir yıl oldu. Tüm dünyanın aynı şartlar altında bu denli etkileşim halinde olduğu bir durum daha önce yaşanmamıştı. Hepimiz pandemi ve pandeminin doğurduğu sonuçlar ile yüzleştik. 2020 bizleri sürdürülebilirlik tartışmalarının etrafında buluşturdu. Çevresel konularda karbon emisyonunun en aza indirilmesi ihtiyacı öne çıkarken, insan hakları ve cinsiyet eşitliği de tüm dünyanın ve bizim gündemimizdeydi. Pandora olarak, sürdürülebilirlik en önemli gündem maddemiz olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne bağlılığımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu yıl karbon emisyonumuzu sıfıra düşürmek için önemli adımlar attık. 2025 itibarıyla sıfır karbona ulaşma hedefimizde ilerliyoruz. 2020’de Tayland’daki üretim merkezlerimizde yüzde yüz yenilenebilir enerjiye geçtik. Kullandığımız metalleri 2025 yılında tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden elde edeceğiz ve bu taahhüdümüzü gerçekleştirmek için tedarikçilerimizin gelişimini de destekliyoruz. Geri dönüp baktığımızda 2020 oldukça zorlu bir yıldı fakat çalışanlarımız sayesinde Pandora sürdürülebilirliğin öncüsü olmaya devam etti. 2021 yılında açıklayacağımız yeni stratejilerimizin de odağında sürdürülebilirlik olacak.” 

Mücevher devinin hedefi karbon emisyonunu en aza indirmek
2020 yılında, Pandora’nın Tayland’daki üretim tesislerinde %100 yenilenebilir elektrik enerjisi kullanımına geçti ve karbon ayak izini önemli ölçüde azaltıldı. Yenilenebilir enerji sayesinde üretim tesislerinde karbon emisyonu 25.000 ton düşürüldü. Karbon emisyonunu mağazalarda azaltmak amacıyla, İngiltere ve Amerika’daki Pandora mağazalarında müşterilere alışverişlerinden sonra poşet isteyip istemedikleri soruldu ve üçte biri sürdürülebilirliğe katkı için poşet istemediğini belirtti. Bu örnek çalışmayla birlikte Pandora, 2021 yılında dünyadaki birçok Pandora mağazasında poşet kullanımını isteğe tabii tutarak, karbon emisyonunu minimum 200.000 kg azaltmayı hedefliyor. Şirketin 2021 yılı hedefi, tüm üretim tesisleri ve mağazalar için enerji sarfiyatını azaltacak yeni projeler geliştirmek ve mağazalarda yenilenebilir enerji kullanmak.

Pandora, kapsayıcı bir şirket kültürünü benimsiyor
Sürdürülebilirlik çerçevesinde Pandora, Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkelerini göz önünde bulundurarak, insan haklarına saygılı, kapsayıcı ve çeşitliliğin ön planda tutulduğu bir şirket kültürünü benimsiyor.

Sosyal sorumluluk kapsamında UNICEF ile işbirliği halinde olan Pandora, kuruma 2020 yılında bir kısmının COVID-19 tedavilerine yönlendirildiği 3.4 Milyon Dolarlık bağışta bulunmuştur. Pandora, UNICEF işbirliği ile 1 milyondan fazla çocuğa ve gence ulaşarak kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerini öğrenmelerini ve gelecekte iş bulabilmelerini sağlamak için çalışmaktadır.