YENİ COOL’L AR

Yeni cool kavramını altı genç Türk tasarımcıya sorduk!

Az sonra yeni cool kavramı ve daha fazlasıyla ilgili cesur fikirlerini okuyacağınız beş genç Türk tasarımcı, ülkedeki moda anlayışının tam olarak nerede durduğunun ve nereye doğru ilerlediğinin altını çiziyor. Tavırları çalışkan, cesur ve umursamaz.

SELİM BAKLACI
Markası 7 yaşında

YENİ COOL NE DEMEK? : Çabasız görünmek!

MODA TASARIMCISINE DEMEK? : Bu kelime yaşanılan yere göre değişen bir algı yaratıyor.

MARKA OLMANIN NESİ ZOR? : Karar veriyor olmak.

ÜLKEDEKİ TASARIMCI TAVRI : Tıpkı ülkemiz gibi tasarım tavrının da gelişmekte olduğunu düşünüyorum.

ÜLKEDEKİ MODA ANLAY IŞI : Moda bir endüstri olarak ele alınmıyor. Belirli bir sınıfın eğlencesi olarak algılanıyor ya da televizyon programlarına hapsediliyor. Daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum.

HEDEF : Uluslararası pazarda yer almak.

TREND : Akımların bir parçası olarak hissettiğim oluyor. Onlarla bağlayıcılığı olmayan bir ilişki kurabiliyorum.

DESTEK : İTKİB, İstanbul Fashion Incube, İstanbul Moda Akademisi, moda fotoğrafçıları ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.