MEGHAN MARKLE'IN DAVASINDAN İLK SONUÇLAR

Markle'ın açtığı gizlilik davasının kararı açıklandı...

Meghan Markle'ın gizlilik davası haberinden bir hafta sonra, hakim İlişkili Gazeteler lehine bir karar yayınladı. Sussex Düşesi'nin İlgili Gazetelere karşı açılan davası, ‘Mail on Sunday’ yayıncısının Markle’ın babasına yazdığı özel bir mektup yayınlanmasıyla başladı, Justice Warby davalının mahkeme öncesi başvurusuna yanıt olarak çeşitli iddialarda bulunmaya karar verdi.

1 Mayıs'ta yayınlanan bir özete göre İlişkili Gazeteler, Markle'ın davasının üç unsurunun çıkarılmasını hedefledi: "(1) davalının dürüstçe ve kötü niyetle davrandığı; (2) davalının, davacı ve babası arasında kasıtlı olarak fikir ayrılığı yarattığı; ve (3) davacı, sanığın 'kendisini yanlış ve zararlı bir şekilde tasvir etmeyi amaçlayan müdahaleci veya saldırgan hikayeler yayınlamanın bariz gündeminden rahatsız olmuştur. Davanın her bir yönüne yönelik saldırı gerekçeleri, iddiaların hukukla ilgisiz olması veya yetersiz bir şekilde belirtilmiş olması veya gündeme getirilen meselelerin dava yönetim gerekçeleri dışında tutulması için dava edilmesinin orantısız olacağı yönündedir,”

Özete göre mahkeme bu üç kategorinin çıkarılması konusuna karar verdi ancak bu karara rağmen Markle’ın şikayette değişiklik yapma izni için başvuruda bulunabileceği belirtildi. Kararın açıklanmasından sonra Markle’ı temsil eden hukuk firması Schillings’den bir temsilci, “Bugünkü karar, bu davanın temel unsurlarının değişmediğini ve ilerlemeye devam edeceğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Düşes'in hakları ihlal edildi; gizlilikle ilgili yasal sınırlar aşıldı. Bu sürecin bir parçası olarak, Mail on Sunday’in Sussex Düşesi'ni hedef almak için çarpık, manipülatif ve dürüst olmayan taktikler kullandığı tam olarak ortaya çıktı,” dedi. Yapılan açıklamaya ek olarak “Hakim gizliliğin ve telif hakkının ihlali iddiası olduğunu fark etse de, kararının dürüst olmayan davranışların ilgili olmadığını öne sürdüğüne şaşıyoruz. Dürüstlüğün ve bütünlüğün önemli olan şeyin merkezinde olduğunu hissediyoruz; veya ‘Mail on Sunday' ve İlişkili Gazeteler ile ilgili olmadıkları için bunların eksikliği. Bununla birlikte hakimin bir kızdan babasına elle yazılan özel bir mektubun ‘Mail on Sunday’ aracılığı ile paylaşılması karşısında güçlü bir savunma kararına saygı duyuyoruz. Herhangi bir kişinin gizlilik hakkının bu ağır ihlali açık ve yasa dışıdır ve ‘Mail on Sunday’ bu eylemlerinin karşısında hesap vermelidir” dendi. 

Etİketler