Kova ve Kova Burç Uyumları Hakkında Yorumlarımız
KADIN KOVA - ERKEK KOVA

Aynı burçtan iki kişinin ilişkisi kolay görünse de aslında çeşitli zorlukları beraberinde taşıyor olabilir. Her ne kadar birbirinizi en iyi siz anlasanız da bu ilişkiyi somutlaştıramamak, ayaklarını yere bastıramamak, fikirlerin havada kalması zaman içinde problem olabilir. Ancak birlikte her türlü sosyal projede yer alabilir, dernek, vakıf ve sosyal amaçlı kuruluşlarda çalışabilirsiniz. Bu tür ortamlarda karşılaşmış ve yakınlaşmış olmanız da zaten kuvvetle muhtemeldir. Ortak bir sosyal amaç ve arkadaş çevresi, ortak bir vizyon ilişkinizi ayakta ve diri tutabilir.