TÜRKİYE’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALGISI ARAŞTIRMASI'NIN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yuvam Dünya Derneği ve Konda Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle hazırlanan araştırma, dünyamızı iklim krizinin etkilerine karşı güçlendireceğimize karşı umut veriyor.

Toplum olarak iklim krizi ile nasıl mücadele edeceğimizi, çözümün bir parçası olmak adına atacağımız adımları oluşturacak yol haritalarına katkı sağlaması adına Yuvam Dünya Derneği, Konda Araştırma ve Danışmanlık ile birlikte ‘Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı Araştırması’nı gerçekleştirdi. Derneğin bu ilk kapsamlı araştırma çalışması Nisan 2021 döneminde gerçekleşti. Bu araştırma bize, neslimizin hikâyesini değiştirebileceğimize bunun için toplumsal dönüşümün zeminin oluşmakta olduğuna ve Yuvamız Dünyamızı iklim krizinin etkilerine karşı güçlendireceğimize karşı büyük bir umut veriyor.

Yuvam Dünya Derneği, odağına iklim krizini alıyor ve bu krizle mücadelede toplumun her kesiminde dönüşümü amaçlıyor. Hedefleri, insanlığın karşısındaki maalesef en büyük problem olan iklim krizini anlaşılır kılmak, kültür değişimine öncülük etmek, bu krizin neden olduğu çarpıcı sonuçları daha görünür kılmak ve iklim krizi tartışmalarını somut gerekçeleriyle desteklemek. Oldukça karmaşık olan bu konuyu; sanat, spor, kültür gibi farklı iletişim yollarıyla aslında topluma katabilmek amaçlarının en başında geliyor.

Yuvam Dünya Derneği, Konda Araştırma ve Danışmanlık desteğiyle hazırlanan ‘Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı’ Araştırması’nın sonuçlarını ise 28 Eylül 2021 Salı günü gerçekleştirilen lansman ile duyurdu. Basın lansman toplantısı, Effect BCW Ajans Başkanı ve Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Üyesi Gonca Karakaş’ın moderatörlüğünde, Yuvam Dünya Derneği Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Kurnaz, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık’ın katılımıyla gerçekleşti.

HER 4 KİŞİDEN 3’Ü İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FARKINDA, HER 3 KİŞİDEN 2’Sİ İSE KENDİNİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KARŞISINDA KIRILGAN HİSSEDİYOR!

Yuvam Dünya Derneği İklim Araştırması’nın saha çalışmaları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Ülkemizin 15 yaş üstü yetişkin nüfusuna yönelik olan bu araştırmayla 74 ilin merkez dâhil 372 ilçesinde telefon görüşmeleriyle 3022 kişiye ulaşıldı. Yuvam Dünya Derneği İklim Araştırması, toplumun, iklim değişikliğine dair bilgi seviyesine, görüşlerine ve davranışlarına yönelik hazırlandı. Araştırma kapsamında görüşüne yer verilen kişilerin yüzde 4’ü 15-17 yaş aralığında iken, 18 yaş üstü nüfusu eşit olarak 3 kümeye ayırınca yüzde 32’si 18-32, yüzde 32’si 33-48 yaş aralığında, yüzde 32’si ise 49 yaş ve üzerinde. Araştırmada, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda toplumun hâlihazırdaki durumu, farkındalık, kırılganlık ve sorumluluk olmak üzere 3 ana başlık altında 10 farklı soru soruyla değerlendirildi. Bu araştırma aslında toplumsal olarak kritik eşiği geçtiğimizi ve temelde iklim krizinin varlığı konusunda toplumun kafasında bir soru işareti kalmadığını gözler önüne seriyor.

Kamuoyuna sunulan rapora göre, her 3 kişiden 2’si iklim değişikliğinden dolayı meydana gelebilecek bir olay veya durumda başkalarına kıyasla daha fazla zorlanacağını belirtiyor ve daha kırılgan hissediyor. Toplumun %72’si iklim değişikliğinin olası etkilerinin başında gelen gıdaya erişimde zorlanmaktan endişe ediyor. Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucu da halkın en çok sağlık problemleri ve susuzluk yaşamaktan korkması,  önümüzdeki iki yılda başlarına gelebilmesi en olası iki olay seçmeleri istediğinde, toplumun en tedirgin olduğu olay olarak %54 ile sağlık problemi yaşamak geliyor ve bunu %38 oranıyla susuzluk çekmek takip ediyor.

ÇEVREYE DUYARLI MARKALARIN ÜRÜNLERİ TERCİH ETMEK YAYGIN DEĞİL AMA DESTEKLENİYOR
Yuvam Dünya Derneği Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı Araştırması’nda, İklim değişikliğiyle mücadele yollarına bakıldığında;  enerji tasarrufu, sade yaşam sürme, geri dönüşüm ve tek kullanımlık ürünlerinden kaçınmanın oldukça yaygın davranışlar olduğu görülürken, çevreye duyarlı markaların ürünleri tercih etmek o kadar yaygın olamayan ama desteklenen bir davranış olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşılık şahsi araçtan kaçınıp toplu taşımayı tercih etmenin toplumun önemli kısmını yanaşmayacağı bir davranış olduğu dikkat çekiyor.

Araştırmada kişilerin bireysel olarak iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik aldığı önlemler %83 oranında evde veya işyerinde enerji tüketimini azaltmak yönünde öne çıkarken, bu oranı %45 ile çevreye duyarlı markaların ürünlerini tercih etmek takip ediyor.

Araştırma cinsiyetlere göre bakıldığında kadınların erkeklere göre daha kırılgan olduğu gösteriyor. Kadınların %23’ü İklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayabileceğini söylerken, erkeklerde bu oran %38.

TOPLUMUMUZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE KONUSUNDA YENİ BİR HİKÂYE VE BİR SEFERBERLİK BEKLİYOR
KONDA Araştırma ve Danışmanlık’ın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “Pandemi hepimizi eve kapatırken aynı zamanda Türkiye’yle birlikte bütün dünyada da yangın alarmı aynı anda çalmış oldu. İklim değişikliği konusu da pandemi vesilesiyle bütün insanlığın ve dünyada yeniden zihni seferberlik üretme gereği doğurdu. Yuvam Dünya Derneği İklim Araştırması’nın temel bulgularına değinecek olursak, Türkiye’nin 60 milyon yetişkin nüfusunu temsil eden 15 yaş üstü örneklemle, özellikle farkındalık konusuna dikkat çekecek sonuçlara vardık. Türkiye’deki insanların iklim değişikliğini kavramak ya da böyle bir problematiğin varlığından haberdar olmak konusunda temel sorunu olmadığını bu araştırmaya dayanarak söyleyebiliriz. İklim değişikliğinin hangi olayları tetiklediğini sorguladığımızda, %61’i olağandışı mevsim olaylarının çoğalmasına, %59’u hava kirliliğine, %57’si ise suya erişimin zorlaşmasına dikkat çekiyor. Bu araştırmaya dayanarak benim gördüğüm sonuçlar Türkiye iklim değişikliğini de, kuraklığı da, çevre problemlerini de birebir yaşayarak, deneyimleyerek yaşayan bir coğrafya. Toplum da aynı şekilde bu bilinçte ve farkındalığa sahip. Ancak toplumumuz iklim değişikliğiyle mücadele konusunda  yeni bir hikaye ve bir seferberlik bekliyor. Bu anlamda herhangi bir çalışma yapıldığında da toplumumuzun davranışlarını buna uyum sağlamak anlamında çok hevesli olduklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz: “Yıllardır değişmeyen ve Türkiye’nin neresine gidersek gidelim konuştuğumuz konulardan biri iklim değişikliği.  Sadece iklim değişikliğine sebepleri konusunda ayrışıyoruz. Yuvam Dünya Derneği İklim Araştırması’nın sonuçlarını incelediğimde beni en çok etkileyen konu, insanlar bir seferberlik oluşturulduğunda harekete geçmeye ve üzerlerine düşen görevleri yapmaya hazır. Yolumuz zor ve uzun. İklim değişikliğinin etkilerine karşı uyum sağlama konusuna önem vermeliyiz. Kendi problemlerimize yerelde çözümler oluşturmak durumundayız. Bu anlamda benim görüşüm sırt sırta durmayı ve kendi aramızda bir seferberlik yaratarak bu felaketlere karşı koyabilmemiz yönünde”.

Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık, “Derneğimizin bu ilk kapsamlı araştırmasında ortaya çıkan tablo bizi düşündürdüğü kadar, bazı fırsat pencerelerini de araladığı için yüreklendirdi. Uzun yıllardır varlık amacını iklim kriziyle mücadele olarak ortaya koyan kurum ve bireylerin çabaları büyük oranda bu mesele için farkındalık yaratmaya odaklamışken bu araştırma son derece net bir şekilde aslında toplumsal olarak kritik eşiği geçtiğimizi ve temelde iklim krizinin var olup olmadığına dair toplumun da aklında herhangi bir soru işareti kalmadığını gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre, her 3 kişiden 2’si iklim krizinden dolayı meydana gelebilecek herhangi bir olay veya durumdan dolayı başkalarına karşı kırılgan hissediyor. İmkanlar azaldıkça, çaresizlik hissi artıyor. İklim krizi sosyal adaletsizlikleri de ortaya koyuyor. Karşımızdaki kriz çok büyük ve bu krizi de dünyadaki 8 milyar insanın yol haritası ve tercihleri belirleyecek” dedi.

YUVAM DÜNYA’DA KİMLER VAR?
İklimi bir meselenin ötesine taşımış yeni nesil iş insanları ve iş liderleri, bu krizi anlatmak ve çözümün bir parçası olmak için emek veren aktivistler, sivil toplum gönülleri, bilim insanları, sanatçılar ve Türkiye’nin önemli iletişimcileri ile beraber Yuvam Dünya Derneği olarak görevlerini sürdürüyor.

En önemli projelerinin başında, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdikleri iklim değişikliğinin öğretim programlarında yer alması üzerine çalışmaları yer alıyor. Bu projede, çocukların geleceğe güvenle hazırlanması, iklim krizinin etkileriyle baş edebilecek aynı zamanda da iklim krizinin getirdiği fırsatları görüp değerlendirebilecekleri bir nesil için çalışıyorlar. Ayrıca şirketlerin kültürel dönüşümleri için projeler geliştiriyor ve yetişkin ve çocuk eğitimleri tasarlıyorlar.