ELLE STYLE AWARDS X M.A.C Ödül Töreni İçin Son
  • GÜN
  • SAAT
  • DAKİKA
  • SANİYE

ASTROLOJİ SÖZLÜĞÜ

Astroloji terimlerini en basit ve açık haliyle okumaya ne dersiniz? Astrolog Pınar Atmaca en çok merak edilen ve mutlaka bilinmesi gereken astroloji terimlerini yazdı...

ELLE Astroloji Sözlüğü'nde Astroloji Terimlerinin Anlamlarını Pınar Atmaca'nın kaleminden okuyabilirsiniz... Hazırsanız başlayalım:

A


Açı: İki gezegenin birbirlerini görme derecesine verilen addır. Üçgen, sekstil, kavuşum olumlu açılar, kare ve karşıt olumsuz açılar olarak değerlendirilir.

Almuten: Ptolemeus’un asaletler tablosuna göre bir astrolojik haritada en güçlü ve yüksek asalete sahip olan gezegendir. 

Arap noktaları: Astrolojik haritada diğer göstergeler kadar önemli olmasa da değerlendirmeye alınabilir. En çok bilinen arap noktası şans noktasıdır. Bu noktaya göre çıkarılan şans haritalarında şansın nereden gelebileceği öngörülebilir. Aşk, evlilik, başarı ile ilgili noktalar da vardır.

Asalet: Bir gezegenin haritadaki gücü. Yönetici, yücelim, üçlü asalet ve term güçlü asaletlerdir, zararlı, zayıf olma durumu tam aksine olumsuz asaletlerdir. Asaletlerin hesaplanmasında Ptolemeus’un asaletler tablosuna bakılır.

Astroloji: Yıldız anlamına gelen “astro” ve bilgi anlamına gelen “logos” kelimelerinden oluşan astroloji göksel cisimlerin yeryüzündeki etkilerini öngörür.

Ateş: Dört elementten biri olan Ateş grubu burçlar Koç, Aslan, Yay’dır.

Ay boşlukta: Ay’ın başka hiçbir gezegenle açı kurmama durumuna verilen addır. 

Ay burcu: Doğum haritasında Ay’ın bulunduğu burçtur. Ev, aile, beslenme ve anne ilişkilerinin göstergesidir.

Ay fazları: Güneş ve Ay’ın birbiriyle ilişkisi doğum haritalarında önemli bir yorum noktasıdır. Yeni ay zamanı doğmuşsak Koç burcunun lider özelliklerini taşıyabiliriz. Dolunay zamanında doğmak ilişkilerde kararsız bir haritaya işaret edebilir. Balzamik yani yeni ayın hemen öncesinde doğanlar kontrolleri dışı etmenlerin çok fazla tesirinde eli kolu bağlı kalabilir. Hilal fazında doğanlar aileden kendilerini kolay kolay sıyıramayabilir. İlk dördün ailesel çatışmaları son dördün kariyer ve imajla ilgili çatışmaları olan kişileri gösterebilir.

Ay tutulması: Ay’ın Dünya’nın gölgesine girip parlaklığını yitirmesi sonucu görülür. Ay tutulmaları dolunay zamanında ve Ay düğüm noktaları yakınındayken görülür. Duygusal farkındalık zamanıdır.

B


Benefik: İyicil, Jüpiter ve Venüs iyicildir, şans ve bereket getirir.

Burç: Doğum haritasında Güneş’in bulunduğu burçtur. Güneş Koç burcunda lider ve yönetici özellikler taşır. Boğa burcu için güven, maddiyat, sadakat başroldedir. İkizler havai, yüzeysel, değişken olabilir. Yengeç anaç ve sarmalayandır. Aslan koruyup kollayan burçtur. Başak çalışkan, üretken ve hizmetkârdır. Terazi dengelidir. Akrep hırslı ve mükemmeliyetçidir. Yay burcu seyahat edip keşfeder. Oğlak ciddi ve iş odaklıdır. Kova arkadaş, dost canlısıdır. Balık ise kendinden önce gelen tüm burçların özelliklerine haiz bir karışımdır.

Burçlar Kuşağı: Diğer adıyla zodyak 12 burçtan oluşur, Ay ve görünen gezegenler burçlar kuşağı içindedir. 

D


Dekan: Her burcun üç dekanı yani onluk derecesi vardır.

Dişil: Toprak ve su burçları olan Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak, Balık feminen yani dişil burçlardır. Bu burçlar pasiftir.

Değişken Burçlar: İkizler, Yay, Başak, Balık değişken burçlardır, adaptasyon, uyum güçleri yüksektir.

Düşük asalet: Gezegen asaletlerinde yücelim asaletinin zıttıdır ve olumsuzluk, uyumsuzluk getirebilir. Sözgelimi Ay Akrep’te düşük durumdadır ve gerek duygusal, gerek fiziksel beslenme sorunları getirebilir. Ayrıca Merkür Balık’ta, Venüs Başak’ta, Mars Yengeç’te, Jüpiter Oğlak’ta, Satürn Koç’ta düşük durumdadır.

Doğum haritası: Doğum haritası Güneş, Ay ve gezegenlerin gün ay ve saat bazında konumlarının listelendiği gök günlüklerine göre ve coğrafi konumlar dikkate alınarak hesaplanır ve çıkarılır. Geçmişte elle yapılan bu hesaplamalar artık yazılımlar yoluyla yapılmaktadır. (Doğum Haritası nasıl hesaplanır başlıklı makalemize de bakabilirsiniz)

Dolunay: Ay ve Güneş’in karşı karşıya olduğu zamanlardır, Ay Güneş’e göre Dünya’nın arkasında kalır. Astrolojide dolunaylar farkındalık ve karar zamanlarıdır.

E


Eril: Ateş ve hava burçları olan Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay, Kova maskülen yani eril burçlardır. Bu burçlar aktif olarak bilinir.

Evler: Yükselen burcu birinci ev olarak tespit ettikten sonra diğer evler burçların burçlar kuşağındaki sıralarına göre yerleşmiş olur. Yükselen burç Koç ise, ikinci ev Boğa, üçüncü İkizler, dördüncü Yengeç, beşinci Aslan, altıncı Başak, yedinci Terazi, sekizinci Akrep, dokuzuncu Yay, onuncu Oğlak, on birinci Kova, on ikinci Balık’tır.  

G


Gece haritası: Yöneticisi Ay’dır. Gece doğanlar ev ve aileye daha düşkün, içsel, içe dönük olarak görülür. Sezgiler, hisler, algılar çok güçlüdür.

Gök günlükleri (Efemeris): Astronomik verileri gösteren gökyüzü tablolarıdır.

Gösterge: Harita yorumunda pek çok göstergeden yararlanılır. Örneğin Ay anne, Güneş baba göstergesidir. Mars kardeşleri gösterir.

Gündüz haritası: Yöneticisi Güneş’tir. Başarı ve kariyer açısından gündüz doğmak ve gündüz haritasına sahip olmak önemli bir göstergedir, dışa dönük ve sosyal haritalardır.

Güneş tutulması: Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girmesi ve Güneş’i kısmen veya tamamen kapatması sonucu görülür. Tam, Halkalı, Kısmi tutulmalar olarak adlandırılır. Astrolojide önemli başlangıçlara işaret eder. 

H


Haiz: Haritada bir gezegenin güçlü konumuna verilen addır. Bir gezegen kendi ışığından bir burçta ve haritanın üst kısmındaysa haizdir.

Haritanın yöneticisi: Doğum haritasında en güçlü konumda olarak tespit edilen bu gezegen kişinin karakteri ve davranışları üzerinde etkilidir. Gezegenler haritadaki asaletlerine göre değerlendirilir.

Hava burçları: İkizler, Terazi, Kova hava elementinden burçlar olarak bilinir ve akılcı, rasyonel yaklaşımlarıyla dikkat çeker.

Horoskop: Asıl anlamı yükselen burç olsa da günümüzde astrolojik haritanın tamamı anlamına gelir.

I


Işıklar: Güneş ve Ay haritanın ışıklarıdır.

K


Karşıt açı: İki gezegenin birbirinin tam karşısında 180 (+7 /-7) derece içinde olması, uyumsuzluk belirtisidir.

Kazımi: Güneş’in hemen yanındaki gezegen güneşin kalbinde olarak değerlendirilir ve bu durum o gezegene ekstra güç kazandırır. 

Kısır Burçlar: Aslan, Başak çocuk vermeyen kısır burçlar olarak bilinir, özellikle yükselen burçtaysa ve haritanın çocuk evi olan 5. Evdeyse bu anlam güçlenir.

Kişisel gezegenler: Venüs, Merkür ve Mars kişisel gezegenler olarak bilinir ve kişinin davranış ve karakterinde etkilidir.

Köşe Evler: Doğum haritasının 1-4-7 ve 10. Evleri haritanın değerlendirilmesinde önem taşır. Bu evlere düşen gezegenler ve açıları ayrıca önemle değerlendirilir.

Kuşak (kolektif) gezegenler: Neptün, Uranüs, Plüton kuşak gezegenlerdir ve yaşanan dönemin evrensel etkilerini haritaya taşır.

Kuşatma: Bir gezegenin iki kötücül gezegen arasında olma durumu, o gezegeni negatif etkiler.

M


Malefik: Kötücül. Mars ve Satürn kötücül gezegenler olarak bilinir.

 Ö


Öncü Burçlar: Kardinal burçlar, lider özelliğe sahiptir, insiyatif alırlar. Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak öncü burçlardır. 

 P


Partil: İki gezegenin aynı açı derecesinde birbiriyle etkileşim kurmasıdır. Kare ve karşıt açılar bu gezegenlerin olumsuz etkileşimini, üçgen, kavuşum ve sekstil açılar olumlu etkileşimini sağlar.

Peregrin: Gezegen asaletleri açısından bakıldığında bir gezegenin hiçbir temel ve güçlü asaleti yoksa zararlı ve düşük durumda da değilse bu gezegene peregrin denir. Yabancı, gezgin anlamı vardır, kişi ilgili gezegenin konularında uyumsuz, yabancı ya da bihaber olabilir.

 R


Rektifikasyon: Doğum saatinin belli olmadığı durumlarda rektifikasyon adlı çalışmayla yaşamdaki önemli birkaç tarih göz önüne alınarak doğum saati belirlenmeye çalışılır. 

Retro hareket: Bir gezegenin yavaşlaması ve ardından kozmik düzlemde geri harekete geçmesidir. Astrolojide yavaşlama, geriye bakma zamanları olarak değerlendirilir. Merkür, Venüs, Mars, Satürn, Jüpiter, Uranüs, Plüton, Neptün geri harekete geçebilir.

S


Sabit Burçlar: Boğa, Akrep, Aslan, Kova sabit burçlardır ve kararlı, inatçı, harekete geçmesi güç olarak bilinir.

Satürn dönüşü: İnsan yaşamında doğumdan itibaren 29 yılda bir Satürn’ün aynı yere gelmesi önemli, ciddi olayların yaşandığı bir sınav, olgunlaşma, dönüm evresi olarak bilinir.

Sekstil açı: İki gezegenin birbirine 30 (+7 /-7) derece içinde olması, uyum belirtisidir.

Sosyal gezegenler: Jüpiter ve Satürn sosyal gezegenlerdir ve kişinin toplumdaki rol ve yaklaşımıyla iş yaşamı ve kariyeri hakkında bilgiler verir.

Stelyum: Doğum haritasında aynı evde 3 veya daha fazla gezegen olmasına verilen addır. Örneğin Venüs, Merkür ve Ay’ı Akrep’te olan bir kişinin haritasında Akrep stelyumu vardır. Kişi Akrep burcu özelliklerini güçlü şekilde sergileyebilir.

Su Burçları: Yengeç, Akrep, Balık su elementinden burçlardır. Hassas, algıları yüksek, sessiz ve pasif yönleriyle bilinir. Sağır burçlar olarak da bilinirler, iletişim ve ifade sorunları olabilir ancak duygusal empatileri yüksektir.

T


Toprak burçları: Boğa, Başak, Oğlak toprak elementinden burçlardır. Toprağa, maddiyata yakınlıkları, riskten uzak durmaları, sağlamcılıkları ile bilinirler.

Transit: Gezegenlerin belli bir zamandaki konum, ilerleyiş ve geçişleridir. Örneğin Ay’ın burçlardaki her transiti yaklaşık iki buçuk gün sürer. 

 Ü


Üçgen açı: İki gezegenin birbirine 60 (+7 /-7) derece içinde olması büyük uyum getirir ve olumlu bir açı kalıbı oluşturur.

Y


Yanan Yol: Burçlar kuşağında Terazi burcunun son 15 derecesi ile Akrep burcunun ilk 15 derecesi arasındaki bölgeye verilen addır. Bu bölgeye düşen Güneş, Ay ve gezegenlerin astrolojide ilgili konuları sorun veya sıkıntı taşıyabilir. 

Yanma (Kombust): Güneş’ten 6-8 derece uzaklıktaki bir gezegen yanmış kabul edilir ve konusuyla ilgili sıkıntı unsuru taşıyabilir.

Yeni ay: Ay’ın görünmez olduğu ilk evresidir. Astrolojide yeni başlangıç zamanlarını ifade eder.

Yönetici: En güçlü asalettir. İlgili gezegenin konularında kişiye insiyatif, harekete geçme ve liderlik özellikleri getirir. Güneş Aslan’da, Ay Yengeç’te, Venüs Boğa ve Terazi’de, Mars Koç ve Akrep’te, Jüpiter Yay ve Balık’ta, Satürn Oğlak ve Kova’da, Merkür İkizler’de yöneticidir.

Yücelim: Güçlü bir asalettir. Güneş Koç’ta, Ay Boğa’da, Venüs Balık’ta, Mars Oğlak’ta, Jüpiter Yengeç’te, Satürn Terazi’de, Merkür Başak’ta yücelir, başarı, yaptırım gücü ve yetenek getirir.

 Yükselen burçYükselen burç doğduğumuz anda Güneş’in Doğu ufkunda yükseldiği burçtur.Doğum haritası yükselen burcun birinci ev olarak alındığı 12 evden yani alandan oluşan dairesel bir çizim şeklinde sunulur. (Yükselen Burç Hesaplama modülünden yükselen burcunu bulabilirsiniz)

Z


Zararlı: Yönetici asaletin zıttıdır zira gezegen yönettiği burcun karşısındaysa zarar verir. Güneş, Ay ve gezegenler bu konumda onları belirleyen, niteleyen özelliklerini kaybeder. Sözgelimi Güneş Kova’da egodan ödün vermek durumunda kalmıştır ve bunu aşırı fakat yüzeysel bir ego gösterimiyle kapatmaya çalışabilir. Ay Oğlak’ta duygusal soğukluk, mesafe ve katılık getirebilir. Ayrıca Merkür Yay ve Balık’ta, Venüs Koç ve Akrep’te, Mars Terazi ve Boğa’da, Jüpiter İkizler ve Başak’ta, Satürn Yengeç ve Aslan’da zararlıdır.


BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR