TWITTER YASAĞI ÜZERİNE

Avukat Halil İbrahim Çelik, devam eden twitter yasağını değerlendiriyor...

Son günlerde sosyal medya ile haşır neşir olan bizler için gündemde bomba etkisi yaratan bir gelişme oldu. Başbakan'ın Sakarya Mitingi'nde dile getirdiği “Twitter'ın kökünü kazıyacağız” açıklamasının hemen ardından Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı idari bir karar ile Twitter'a Türkiye'den iletişimi engelleyen, düşünce özgürlüğü anlamında Türkiye'nin dünyada ki prestijine büyük bir zarar veren engelleme gerçekleşmiş oldu. Birçok haber sitesi erişim engelleme ile ilgili haber girişi yaparken Twitter'ın kapatıldığı şeklinde bilgilendirme yaptı. Ancak burada altını çizmek istediğimiz nokta “com” uzantılı bir web sitesinin kapatılamayacağıdır. Burada TİB'in yaptığı teknik manada bir erişim engelleme işlemidir. Hemen herkesin bildiği üzere DNS değiştirme ve VPN gibi programlarla kolaylıkla Twitter'a erişim kullanıcılar tarafından sağlanabilir.

YAPILAN ENGELLEME HUKUKA UYGUN MU?
5651 Sayılı Kanun'da Şubat ayında yapılan değişikliklerle artık URL bazlı engelleme imkanı kabul edilmiştir. Bu kanunun 9. maddesine göre hukuka aykırı paylaşımların yer aldığı sayfalar mahkeme tarafından kapatılabilmektedir. Burada siteye tamamen erişimin engellenmesi değil sadece yasadışı paylaşımın yapıldığı sayfanın engellenmesi mümkündür. Yani Twitter'da hukuka aykırı paylaşımların yapıldığı kişinin sayfasının engellenmesi hukuken yeterli iken TİB tarafından sitenin tamamının erişime kapatılması işlemi hukuka aykırıdır. Burada dikkat çekmek istediğimiz husus Twitter ile ilgili erişim engelleme kararının ilkinde özel yetkili bir mahkeme tarafından 20.03.2014'te verilen bir karar dayanak gösterilmiştir. Ancak 20.03.2014 tarihinden önce özel yetkili mahkemeler TBMM tarafından çıkarılan bir yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yasal olarak yürürlükte olmayan bir mahkemenin neye dayanarak Twitter'a erişimi engellediği hepimizce merak konusudur. Bu konuya ilişkin itirazlar yüksek sesle dile getirildikten hemen sonra mahkeme kararı tarihi 07.03.2014 olarak değiştirilmiştir. Amiyane tabirle yangından mal kaçırır gibi yapılan bu engellemenin nasıl acemi bir uğraş sonucu olduğu herkes tarafından açıkça anlaşılabilir.

URL BAZLI ERİŞİM ENGELLEME NEDİR?
5651 Sayılı Kanun ile hayatımıza giren kavramlardan biride URL bazlı erişim engellemedir. Bir web sitesinin tek bir sayfası ile işlenen bir suç halinde kanun gereği yapılacak işlem sitenin tamamının erişiminin engellenmesi değil ilgili sayfanın engellenmesidir. Bu madde görüldüğü üzere temel hak ve özgürlükler bağlamında ve ölçülülük ilkesi doğrultusunda hukuka uygun bir durumdur. Bu madde gereğince ancak ilgili sayfaya erişim engellenmesi mümkünken Twitter'ın tamamının engellenmesi 5651 Sayılı Kanunun siyasi iktidarca ihlal edilmesi anlamına gelmektedir.