MİLİTAN MEMELER

Kadın bedeninin üzerindeki baskıları şeffaf bir elbiseyle tiye alıyoruz!

“EN BÜYÜK PROJEMİZ FEMİNİST DEVRİM!”
Uluslararası Kadın Hakları Örgütü Femen'in Lideri Inna Shevchenko, ELLE Türkiye'nin sorularını yanıtlarken Femen Türkiye'den de bahsediyor, Türk kadınlarının çok güçlü ve cesur olduklarının altını çiziyor: “En önemli amaçlarımızdan biri patriyarkal yapının kullandığı pornografi ve erotizme karşı yepyeni, devrimsel nitelikte ve feminen bir cinselliği ön plana çıkarmak. Dünya kadınlarının çok daha güçlü bir şekilde birbirlerine kenetlenmelerini arzu ediyoruz. 

Kadınların yüzyıllardır devam eden modern kölelik durumuna son vermek için bedenlerinin tek hakimi olmaları şart. Biz Femen'ler bu doğrultuda farklı bir tecrübe yaşamayı amaç edindik, tıpkı klasik feministler gibi kadın bedenini artık saklamamaya ve farklı olarak onu memelerin üzerinde yazılı feminist mesajlarla apaçık sergilemeye karar verdik. Türk aktivistlerinin cesur eylemlerini yıllardır heyecanla takip ediyoruz. Bir yıl önce ilk Türk destekçimiz bizimle iletişime geçti ve Femen'in bir kolunu Türkiye'de başlatmak istediğini söyledi. İlk eylemi Gezi olaylarını üstsüz olarak protesto etmesiydi. Onun bu cesur eylemi birçok Türk kadınına Femen'e katılma konusunda ilham verdi. Böylece Femen Türkiye doğmuş oldu. Femen Türkiye henüz çok genç bir oluşum ve kimliğini sağlamlaştırmak için zamana ihtiyacı var ama Türk kadınlarının çok cesur ve güçlü olduklarına inanıyorum. Femen'i bir ‘post-feminizm' değil ama bir ‘pop-feminizm' olarak niteleyebiliriz, çünkü feminizm asla ölmedi, tam tersine içinde yaşadığımız dönemde feminist mücadele vazgeçilmez oldu. Femen'in en büyük projesi global ölçekli feminist devrim.”

Etİketler