KADININ HUKUKTA YOL HARİTASI

Avukat Lerzenur Asan Elik, “Kadının Hukukta Yol Haritası” kitabıyla kadınlara hak arayışlarında yol göstermeyi amaçlıyor.

“Kadının Hukukta Yol Haritası” başlıklı kitabıyla kadınlara hak arayışlarında yol göstermeyi amaçlayan Avukat Lerzenur Asan Elik; kadınlara ev, iş, sosyal yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarla hukuku arkalarına alarak nasıl çözüm yolu bulacaklarını sade ve anlaşılır bir dil ile anlatıyor. Lerzenur Asan Elik ayrıca kitabından elde ettiği geliri Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’ne bağışlıyor.

“Hukuk sadece mahkeme salonlarında ya da adliye koridorlarında karşımıza çıkmaz. Hukuk hayatımızın bir parçasadır. Bu noktada haklarımızdan haberdar olmak da günlük yaşantımızı kolaylaştırmaktadır.”


‘‘Hakkını bildiğin kadar güçlüsün” sloganı ile yola çıkan Avukat Lerzenur Asan Elik “Kadının Hukukta Yol Haritası” kitabıyla başta kadınlar olmak üzere toplumun her kesimine yaşamları boyunca haklarını hukuk yoluyla bulmaları konusunda yol gösterici olmayı amaçlıyor.

Avukat Lerzenur Asan Elik, “Kadının Hukukta Yol Haritası”  kitabına ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada, “Bilgi güçtür, bilen kadın güçlüdür, bilen kadın özgürdür. Haklarından haberdar olmayan kadın, haklarını da talep edemiyor. Hak ihlalleri karşısında sesini çıkaramıyor. Ben de kitabımı hazırlarken özellikle kadınları haklarından haberdar etmeyi amaçladım. Kadınların özel ve iş hayatlarında yaşadıkları zorlukların önüne geçmek istedim. Kitabımda kadınların haklarını tek tek anlattım” diyor.

Lerzenur Asan Elik kitabının giriş bölümünde yurttaşların Anayasa ve yasalardaki haklarını bilmesinin en az yasaların meclisten geçip Resmi Gazete’de yayınlanması kadar önemli olduğuna vurgu yapıyor. Yurttaşların haklarına ilişkin bilgi sahibi olmaları gerektiğini belirten Elik, bu noktada özelikle kadınların haklarına erişebilmeleri gerektiğine dikkat çekiyor.

Avukat Lerzenur Asan Elik “Kadının Hukukta Yol Haritası” kitabının giriş bölümünde şu açıklamaları yapıyor: “Hukuk devleti olmanın baş koşulu kanun yapmak kadar o kanunu uygulamaktır. Sadece kanunu yazarak değil fiiliyatta da kullanılmalarını sağlamaktadır. Kanunun uygulamasının önündeki engelleri kaldırmaktadır. Zira sadece kitaplarda kalan, uygulanmayan kanununun topluma hiçbir faydası yoktur. Çağdaş hukuk devleti olmanın bir diğer koşulu ise toplum içinde erkeğe olduğu gibi kadına da sosyal, siyasal ve kültürel hakları tanımak ve bu haklarına saygı gösterip (ki bu haklar bir lütüf değildir) kullanmalarını sağlamaktır”.

Avukat Lerzenur Asan Elik’in dört bölümden oluşan ve oldukça anlaşılabilir, açık ve sade bir dille yazılan kitabı, kadın haklarını tarihi ile başlıyor. Ardından kadın istihdamı ve çalışan kadının hakları, medeni kanunda kadın ve boşanan kadın hakları, şiddet ve şiddete uğrayan kadınların hakları gibi kadınların yaşamında her an karşılaşabilecekleri sorunlar karşısında ne yapabilecekleri ve nereye başvurabilecekleri anlatılıyor.

Lerzenur Asan Elik ayrıca kitabından elde ettiği geliri Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’ne bağışlıyor.

Etİketler