Cildinizi Soyun

Cildinizi ölü hücrelerden arındırmaya ne dersiniz?

Estetik Tıp Derneği başkanı olan Operatör Doktor Hasan Subaşı, Fransız Meme Hastalıkları Derneği, İtalyan Estetik Tıp Derneği, İtalyan Estetik Tıp Akademisi, İtalyan Mezoterapi Derneği ve İtalyan Saç Hastalıkları Derneği üyesi ve Fransa, İtalya, Brezilya ve ABD'de kırkdan fazla kongre, seminer ve çalışma grubuna katıldı. Op. Dr. Subaşı, estetik alanında dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip etmesinin yanı sıra pek çok yeni uygulamanın da Türkiye'ye gelmesine öncülük ediyor. Biz de bu nedenle onunla son zamanların en önemli cilt soyma yöntemi olan Arctic Peel'i konuştuk.

ELLE: Arctic peel nedir?
Op. Dr. Hasan Subaşı:
Arctic Peel, lazerle cilt soyma işlemi anlamına geliyor. Soyma işlemiyle ölü hücre tabakasını alıyoruz. Şu anda en iyisi bu yöntem. En önemlisi de pansuman ve anesteziye gerek yok. Yan etkisi de yok. Ayrıca bu uygulamayla kolajeni de uyarmış oluyorsunuz. Bu uygulamadan 15 gün sonra vitamin maskesi yaparsanız pırıl pırıl bir cilt çıkıyor ortaya. Yakın zamana kadar erkeklere fazla bir seçenek sunamıyorduk. Arctic Peel ile erkeklere de uygulanabilecek bir yöntem var artık. Hatta şunu da söyleyebilirim: Arctic Peel. Avrupa'ya daha iki hafta evvel Paris İmces Kongresi'ndeki “Uluslarası Yaşlanan Cilt Master Kursu”nda tanıtıldı. Ben iki aydır kullanıyorum. Bu anlamda ülkemizin estetik konusunda artık Avrupa'dan bile önde gider duruma geldiğini söyleyebiliriz sanırım.

ELLE: Diğer benzer yöntemlere göre farkı ve özellikleri nelerdir?
Op. Dr. H.S.:
Arctic peel'in en önemli farkı cildi ölü hücre tabakasını ağrısız, yan etkisiz, sürprizsiz ve iki günde yenilemesi. 10 dakikada işlemin bitiyor olması da zaman tasarrufu anlamında avantaj sağlıyor. Tamamen ağrısız ve çok etkili sonuç veriyor. Estetik uygulamalarında teknolojideki son nokta bu uygulama. En önemli özelliği ise, robotik olması. Cihaz işlem yapılacak bölgeyi kendisi tarıyor. Doktor sadece parametreleri giriyor. Ölü hücre tabakası bir anda toz gibi siliniyor. Beyaz tenlilerde pek belirgin olmasa da cilde göre etkisi değişiyor. Koyu tenlilerde 1-2 gün kızarıklık görülebiliyor.

ELLE: Uygulamayı anlatır mısınız?
Op. Dr. H.S.:
Arc­tic Pe­el yü­zey­sel ola­rak cil­din hep­si­ni so­yu­yor. Bu sis­tem cil­di mik­ron ka­lın­lık­ta kon­trol­lü bir şe­kil­de so­ya­rak cil­din sa­de­ce ölü hüc­re ta­ba­ka­sı­nı bir ke­re­de kal­dı­rı­yor. Soy­ma iş­le­mi­nin üs­tü­ne he­men nem­len­di­ri­ci sü­rü­lün­ce cilt tek­rar es­ki ren­gi­ni alı­yor. Er­te­si sa­bah yü­zü­nü­zü yı­kar­ken bu ta­ba­ka so­yu­la­rak al­tın­dan yu­mu­şa­cık, mat­lı­ğı­nı ve ki­ri­ni kay­bet­miş genç bir cilt or­ta­ya çı­kı­yor. Bu şe­kil­de in­ce kı­rı­şık­lık­lar ve gü­neş le­ke­le­ri ta­ma­men yok olur­ken, cilt pü­rüz­le­ri dü­ze­li­yor ve gö­ze­nek­ler da­ra­lı­yor.