Sağlıklı Çalışan Bir Vücut İçin Detox

Son yıllarda detoks terimini çok sık duymaya başladık.


Böb­rek, in­tra­sel­lü­ler su­yun kon­tro­lün­de da­ha az pa­ya sa­hip­tir, eğer böb­rek­ler iş­le­ri­ni ge­rek­ti­ği gi­bi yap­maz­lar­sa eks­tra hüc­re­sel sı­vı­dan ne­ye ih­ti­ya­cı var­sa ya da ne­ye ih­ti­ya­cı yok­sa ayırır ya da dı­şa­rı atar. Böb­rek, ne­ye ih­ti­ya­cı­mız var­sa onu mu­ha­fa­za eder, fa­kat da­ha­sı, bi­ze faz­la­lı­ğın öz­gür­lü­ğü­nü ve­rir. Ya­ni, pek çok ih­ti­ya­cı­mız­dan – su ve tuz me­se­la – ih­ti­ya­cı­mız ola­nın­dan faz­la­sı­nı al­ma­mı­za izin ve­rir ve tam ola­rak ge­rek­me­yen ka­da­rı­nı dı­şa­rı atar. Bu önem­li­dir, çün­kü ne ata­la­rı­mız ne de biz, ne hay­van ne de in­san, ye­di­ği­miz yi­ye­cek­le­rin ni­te­li­ği­ni bi­li­riz ve her şe­yin ye­ter­li­li­ği­ni sağ­la­ma­nın tek yo­lu, hiç ol­maz­sa ba­zı­la­rın­dan faz­la­sıy­la ye­mek­tir. Diyetlerdeki, egzersiz ya da alınan gıda miktarı değişikliklerine rağmen, sonuçlar sabit kalmaktadır. Eğer böbrekler aniden bozulursa, birikmiş metabolik atık ürünlerinin kalbe toksik olup durmasını sağlaması yüzünden birkaç gün içinde ölüm meydana gelir. Daha ilginci, böbreğin yavaş yıkıma ya da disfonksiyona adapte olduğu yoldur, böylece tüm böbrek fonksiyonunun %5 kadar az bir kısmı ile hayatta kalabilir.

Alternatif Detoks
Platinum Detox SPA seansı, bedensel yaşam enerjisi olan Bio-enerji'yi temizlemek, dengelemek ve geliştirmek için uygulanan ayak banyo terapisidir. Bu enerji, vücudumuzda depolanan ve hücrelerimizce kullanılan elektro-manyetik kuvvettir. Çin tıbbı bu enerjiyi “chi” diye adlandırmıştır. Kompleks enerji alanları, vücudun enerji alanına nüfuz eder ve oksijen seviyelerini geliştirerek enerji alanını yeniden düzenler. Ayak banyosu sıkça fiziksel ve ruhsal enerji seviyelerini, canlılığı ve direnci yükseltmek için uygulanırken, aynı zamanda vücudu toksinlerden, kimyasallardan, radyasyon, kirlilik, sentetikler ve cilt katmanlarında bulunan, vücudun toksin atmasını engelleyen diğer yabancı maddelerden arındırır. Bunun sonucunda metabolizma hızlanır, vücut daha az su tutar, enfeksiyon riski azalır, hafıza güçlenir, idrar kontrolü kolaylaşır, pH dengelenir, bağışıklık sistemi güçlenir, başağrısı, romatizma ağrılarını hafifletir, zayıflamaya yardımcı olur. Refleksoloji'ye göre, her ayak aslında vücudun toksinlerden arındırılma işleminde görev alan bir kanaldır, iletim hattıdır. Ayağınızın tabanı, 60'dan fazla refleksoloji noktası içerir, bu da vücudunuzda enerjik olarak oldukça aktif bir yer olduğu anlamına gelir. Detox SPA seansları, ayaklarınızın tabanı aracılığı ile toksinleri çıkararak vücudunuzun detoksifiye olmasına yardım eder. Ayak tabanının merkezi ön bölgesi, böbreklere ve karaciğer karşılık gelir.
Ayak banyosu sırasında, su elektrik akımı ve manyetik alan ile karşılaştığında arındırılma işleminin başladığı gözlemlenir. Bu arındırma işlemi, hücrelerin sağlıklı duruma dönmeleri ve yıllarca hücrelerde biriken atıkların vücuttan atılması için gerekli olan doğru frekansla sonuçlanır. Bu iyileştirici detoks işlemi ayrıca diğer terapilerin etkisini artırır. Platinum Detox herkese uygulanabilir mi? Hayır! Kalp pili ile kalp atışlarının düzenlenmesine yarayan bir cihaz ya da ilaç kullanan kimseler, organ naklameliyatı olmuş kimseler, ruhsal bozukluğu ya da nöbetleri olan kimseler, diyabet hastaları, sara hastaları, hamile veya çocuk emziren kadınlar, kan basıncı sorunu olan kimseler, açık yarası olan kimseler, hekim kontrolü altında olanlar, yakın zamanda bir operasyon geçirmiş kimseler Platinium Detox'tan yararlanamazlar.