GUCCI SIFIR KARBON AYAK İZİ SÖZÜ VERDİ

Gucci, tedarik zinciri de dahil olmak üzere tüm operasyonlarında karbon ayakizini sıfıra indiriyor!

Uzun süredir çevresel etkileri azaltmak ve olumlu değişikliklere yol açmak için yapılan çabalara katkıda bulunmak için Gucci bugün, yıllık geri kalan tüm Sera Gazı (GHG) emisyonlarını operasyonlarından ve tüm tedarik zincirinden, tüm dünyada orman korumasını destekleyen kritik öneme sahip dört REDD + projesiyle  dengeleyeceğini duyurdu. 

UNFCCC tarafından geliştirilen bir mekanizma ile ormansızlaşma ve orman degradasyonundan kaynaklanan emisyonların azaltacak. Kering'in öncülüğünü yaptığı EP&L kriterleri, bir şirketin kendi operasyonları içinde ve tüm tedarik zinciri boyunca sera gazı emisyonlarını, su tüketimini, hava ve su kirliliğini, arazi kullanımını ve atık üretimini ölçer ve daha sonra bu etkilerle ilgili olarak sosyal maliyeti hesaplar. Ormanlarda depolanan karbona finansal bir değer kazandırıyor ve ormansızlaşma ve orman degradasyonunun ötesine giderek, çevreciliğin önemi, ormanların sürdürülebilir yönetimini ve orman karbon stoklarının geliştirilmesini de içeriyor.

 

Bunu yaparken Gucci, işletmelerin tedarik zincirlerinin tüm emisyonlarının mesuliyetini alması gerektiğinin altını çizdi ve sıfır karbon ayakizi için yeni bir yol açtı. Şeffaflık, Gucci'nin yaklaşımının temelini oluşturuyor ve şirket, yıllık çevresel kar ve zarar (EP&L) hesabı aracılığıyla tüm çevresel etkilerini ölçmeye ve izlemeye devam edecek. 

Gucci, 10 yıllık sürdürülebilirlik stratejisinin (2015-2025) uygulanması sırasında ilerlemeyi ölçmek için bir kriter görevi gören EP&L kriterlerini kabul eden ilk lüks markalardan biri.  Bu stratejinin 2015 EP&L taban çizgisine karşı %50 oranında sera gazı emisyonlarını azaltma hedefi de dahil olmak üzere 2025 için bir dizi hedef oluşturuldu. Gucci'nin 2018 için en yeni EP&L'si şirketin hedeflerine ulaşmak için doğru bir yolda olduğunu ve 2015'ten bu yana tedarik zincirindeki toplam karbon ayak izinin %16'sını büyümesine rağmen azalttığını gösteriyor. Bu bağlamda, Gucci'nin %35'lik karbon ayak izi %16'ya düştü. Lüks moda şirketlerinde, tedarik zincirleri emisyonların %90 gibi çok büyük bir bölümünü oluşturuyor. Gucci, bu yeni karbon nötr yaklaşımı hedefine ulaşabilmek için bu doğrultuda çok büyük adımlar attı.  

 

Gucci'nin başkanı ve CEO'su Marcı Bizzarri, "yeni bir kurumsal mesuliyet dönemi başlıyor ve tedarik zincirlerimizdeki sera gazı emisyonlarımızda şeffaf ve sorumlu olmak da dahil olmak üzere etkilerimizi azaltmak için tüm adımları atmaya özen göstermeliyiz.   Gucci, etkilerimizi önlemek ve azaltmak için akıllı ve stratejik bir şekilde çalışmaya devam ederken, aynı zamanda yeniliğe sürdürülebilirlik için teşvik edici bir güç olarak yatırım yapacak. Ancak, benim görüşüme göre bu yeterli değil. Endüstrimizde karşı karşıya olduğumuz sürüdürülebilirlik zorlukları ve küresel iklim ve biyoçeşitlilik krizlerimizin gerçekliği göz önüne alındığında yeterince hızlı olmayacak. Acil çözüm ihtiyacını gidermek için Gucci, karbon nötr bağlılığımızla iddalı bir örnek oluşturduk. Bu, tedarik zincirimizdeki tüm sera gazı emisyonlarımızı hesaba katmamızı sağlamak, önce önlemek, azaltmak ve onarmak için harekete geçmek ve daha sonra önemli REDD+ projeleri aracılığıyla kaçınılmaz emisyonları dengelemek için açık bir stratejiye dayanmaktadır" dedi.


YAZI: Deniz Akkaya